Shadowness - rrvbinuya http://shadowness.com I'm Rbin Rainier V. Binuya and this is my page, Doodlrbin, a freelance doodle artist and letterer currently studying Bachelor in Advertising and Publi... en DapatTama http://shadowness.com/rrvbinuya/dapattama-2 <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/dapattama-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/332318/image_t6.jpg" /></a><br />Alam na natin ang tama, pero bakit hindi pa rin natin ginagawa. Vote wisely! Pagisipan ang iyong boto, para sa bansa at para na rin sa sarili at sa mga taong nasa paligid mo. DAPAT TAMA! Sa isip at sa salita, lalong lalo na sa gawa, sama sama tayong itama ang mali, ng ating mga kababaya’y makabangong muli. Kinabukasan ng ating bayan ay nasa inyong mga kamay. Dapat Tama! (C) Doodlrbin. Fri, 26 Apr 2013 04:08:33 -0400 Mission 2013 http://shadowness.com/rrvbinuya/mission-2013 <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/mission-2013"><img src="http://shadowness.com/file/item9/329000/image_t6.jpg" /></a><br />A commissioned artwork for my co partners in a clothing business. MISSION 2013 Tue, 16 Apr 2013 04:08:49 -0400 LEE http://shadowness.com/rrvbinuya/lee <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/lee"><img src="http://shadowness.com/file/item9/328998/image_t6.jpg" /></a><br /> Tue, 16 Apr 2013 04:03:07 -0400 Mhizzie http://shadowness.com/rrvbinuya/mhizzie <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/mhizzie"><img src="http://shadowness.com/file/item9/328997/image_t6.jpg" /></a><br /> Tue, 16 Apr 2013 04:03:06 -0400 JOYCE http://shadowness.com/rrvbinuya/joyce-2 <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/joyce-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/328996/image_t6.jpg" /></a><br /> Tue, 16 Apr 2013 04:03:05 -0400 Monsters X Aliens Random Doodle http://shadowness.com/rrvbinuya/monsters-x-aliens-random-doodle <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/monsters-x-aliens-random-doodle"><img src="http://shadowness.com/file/item9/325853/image_t6.jpg" /></a><br /> Fri, 05 Apr 2013 03:19:53 -0400 HYSTG http://shadowness.com/rrvbinuya/hystg <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/hystg"><img src="http://shadowness.com/file/item9/325135/image_t6.jpg" /></a><br />My doodle for Denny also know as Have you seen this girl on wattpad, an online writer :) Wed, 03 Apr 2013 01:59:59 -0400 5K http://shadowness.com/rrvbinuya/5k <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/5k"><img src="http://shadowness.com/file/item9/325134/image_t6.jpg" /></a><br />Happy 5K dae! :) Wed, 03 Apr 2013 01:59:58 -0400 Live Without Limits http://shadowness.com/rrvbinuya/live-without-limits <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/live-without-limits"><img src="http://shadowness.com/file/item9/318083/image_t6.jpg" /></a><br />(C) DOODLRBIN. Rbin Rainier Binuya. Do not reproduce without any written/oral permission. Sun, 10 Mar 2013 23:46:36 -0400 2013 VDAY http://shadowness.com/rrvbinuya/2013-vday <a href="http://shadowness.com/rrvbinuya/2013-vday"><img src="http://shadowness.com/file/item9/307656/image_t6.jpg" /></a><br />Hooray. Happy Valentine's day Shadowness family ;-) Let's date! HAHA Wed, 06 Feb 2013 01:49:37 -0500