Shadowness - riatsala012 http://shadowness.com TANDAAN: Ang pagiging ARTIST ay wala sa KURSO, kundi nasa PUSO. en axel http://shadowness.com/riatsala012/axel-3 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/axel-3"><img src="http://shadowness.com/file/item9/453968/image_t6.jpg" /></a><br /> Fri, 26 Sep 2014 05:34:46 -0400 hr http://shadowness.com/riatsala012/hr-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/hr-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/451620/image_t6.jpg" /></a><br /> Sat, 13 Sep 2014 04:59:34 -0400 hrecords http://shadowness.com/riatsala012/hrecords-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/hrecords-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/451619/image_t6.jpg" /></a><br /> Sat, 13 Sep 2014 04:59:28 -0400 alastair http://shadowness.com/riatsala012/alastair-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/alastair-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/451466/image_t6.jpg" /></a><br /> Fri, 12 Sep 2014 03:58:04 -0400 tuloy lang http://shadowness.com/riatsala012/tuloy-lang-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/tuloy-lang-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/451137/image_t6.jpg" /></a><br /> Wed, 10 Sep 2014 06:55:10 -0400 anti bias badge http://shadowness.com/riatsala012/anti-bias-badge-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/anti-bias-badge-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/450679/image_t6.jpg" /></a><br />anti bias for facebook page, ANTI BIAS. Mon, 08 Sep 2014 02:27:47 -0400 hoodlum grunge text http://shadowness.com/riatsala012/hoodlum-grunge-text-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/hoodlum-grunge-text-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/449448/image_t6.jpg" /></a><br /> Tue, 02 Sep 2014 00:04:18 -0400 back http://shadowness.com/riatsala012/back-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/back-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/448612/image_t6.jpg" /></a><br /> Thu, 28 Aug 2014 04:32:12 -0400 youngwildandfree http://shadowness.com/riatsala012/youngwildandfree-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/youngwildandfree-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/447687/image_t6.jpg" /></a><br /> Sat, 23 Aug 2014 05:15:02 -0400 JHEN http://shadowness.com/riatsala012/jhen-2 <a href="http://shadowness.com/riatsala012/jhen-2"><img src="http://shadowness.com/file/item9/445197/image_t6.jpg" /></a><br /> Sat, 09 Aug 2014 06:05:57 -0400