kaffeden

Photocapturer, Image retoucher • http://kaffeden.tumblr.com/

Ostrava, Czech Republic

[Simple but Special]

[I was not the one, who U expected,who did not change oneself. Coz I know if it happens, I will lose myself. What I could do just take U to discovery the deep in me, which is not like its exterior but really profound interesting...]

Tôi không phải là người như em mong đợi, đã không thể thay đổi chính mình, bởi tôi hiểu nếu có một ngày như thế tôi sẽ đánh mất tôi. Sự bất ngờ tôi dành cho em không phải là những đổi thay về bản thân mình, mà đưa em khám phá những sâu thẳm trong tôi, một thế giới lung linh sắc màu không vô tâm như vẻ bề ngoài vốn có...