JoverDesign

Graphic artist,Hobyist, • https://www.facebook.com/JoverDesign

calumpit, philippines

My name is Jover De Castro from Barangay Caniogan,,City of Calumpit,,District of Bulacan,,in Region 3 island of Luzon,,Republic of the Philippines...Im not a professional graphic designer just a hobyist...I Can Do Graphic Design,Fractal,Nature Style,Photo Manipulation,3d Render,sculpting,modeling,vector,vexel and other stuff..I can use Adobe Photoshop,Illustrator,Gimp,Cinema 4d,Zbrush,3Dsmax,photofxlab,After effects,Sony vegas,Camtasia Studio..i Can Remix a song too in Flstudio..Im still have no job and editing is just my hobby...Im sorry if my editing is not that good..im still a beginner and im using adobe photoshop for 4 months now and 5 months for cinema 4d..Hopefully i will learn more in the future....

PanatangMakabayan


Iniibig ko ang Pilipinas

Aking lupang sinilangan

Tahanan ng aking lahi

Kinukupkop ako at tinutulungan

Maging malakas,masipag at marangal

Dahil mahal ko ang Pilipinas

Diringgin ko ang payo

ng aking mga magulang,

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

Tutuparin ko ang tungkulin

ng isang mamamayang makabayan

Naglilingkod,nagaaral at nagdarasal

ng buong katapatan

Iaalay ko ang aking buhay

Pangarap pagsisikap

Sa bansang Pilipinas.