Tweak Me PLEASE! by DsyneGrafix
DsyneGrafix

Tweak Me PLEASE!

by DsyneGrafix in Mandelbulb 3D

Tweak Me PLEASE!

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...U5...c....2A....iUojyzzz5.LT9E/...s3EyC6eyM.S6xPeuL9E4U5GzOF3FrtUSr/k
........................................V.2........Y./.........E..............wD
...Uz6/....J0......1/.....k1T...F/....E......YnD.LJaY2mD/.EzkcwD...m/dkpXm1....U
z.EnAnAD12../2...........63iSIsuF/.EnAnAnAnAHz9........sz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD5f/IIZ77/x1..........SCQi1xFKkaj8hH/SQY.LqvlO.3JNGGEzsgFHuwFKkajCPoYCTY3
gtntktCo5N/PyMZxT9JaY2oDU.....Ylm4............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSr5Z5qQOw......./fH5xPt...........EzkcwDC....U0.
.....Ksulz1.......kzjwzzz1.U.66......M2....C....m..06c3..U.2....C....cKB...UJp5A
Nc3U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90U.oc..zzSiD..UarH7iXyD6.c4dabdnz1..0.......2U.8.kJdF1.
.odIWOorVy9.jGR3SUQxz4........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31......................U..........
..........EQxckpX0Lwz.........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVbJV7LSHBKMgJ4.........................
.Q.............................E........UzXaNaNaNaNyzAnAnAnAnAyD........sz1.....
................................................................................
................................3....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................OaNaNaNatzn9RHW//KtkzopX0LD8QBzD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....UEZF5OlMXBlEKRVl4.....
................................................................................
................................................................................
.....................................................2.....3....6....wZRVt4NZ75Q
jl4..........................................................U.E..........oAnAnA
nAnszcNaNaNaNawDOaNaNaNaNz1..........NaNaNaNaNzDBnAnAnAnwz1.......U9./..........
................................................................}
{Titel: Tweak Me PLEASE!}

 • Copy Link:
 • SN Code:
 • Short URL:
 • Press Enter to submit and Shift+Enter to add a line
 • Lucifer

  Lucifer

  amazing and wonderful work great color! :)

  Oct 21st, 2013 Reply Who wants a hug?