From the past to the future by Bergkristall
Bergkristall

From the past to the future

by Bergkristall in Surreal

Mandelbulb 3D Fractal created with board difs and DEcombinate _SquareR
Model mjranum-stock: http://mjranum-stock.deviantart.com/art/Desert-1-110443015?q=boost%3Apopular+in%3Aresources%2Fstockart+desert&qo=16
Skull Elevit: http://browse.deviantart.com/resources/stockart/?q=skull&offset=288#/d5256dg
Birds Brushes WingsOfAHero: http://wingsofahero.deviantart.com/art/Flying-Bird-Brushes-116541763

Mandelbulb Parameters:
Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...V1...w....2A...UI8bZW0Fw..9GK1CnG292Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...Uz.........../M.0/.....kf....R.....E3.....EF/uHYbYopD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../2kAnAnAnAnuz...........nAnAnAnA1z1............u1....y1...sD...../..
.zHnAnYD3q0W0t77Rx1..........em2lgEjTTcj4VvEwFdkytnWfJF2mcYJzQ/X9zlE49pDJsOclDcE
0uXmtuJ61NgIzqyjqwUA8NpD......2L/.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lv97.2ijY.kuyG0.pv97.wjjY.E0zG0.Hw97......E....k1.
.....AQxcz1.......kzKwzzz1.U..6.P....w0...EB....m..W3c3..U.F....6/...kH0....SF52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............4wyBIC4OWz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E6...A....E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6U/
4MU................ozMaNaNaNaB.E........Uz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................6.....3.........wpIlJLMmJaI.E1.............................
.....................cNaNaNaNazj........kz1........wz...................kz9.....
...wz0..................y.2.......UD./.......s1E................................
................................0....E/...U.....B3aPYJ4PKZKNr/EOiRKA............
........................................U.2........wz0........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}

  • Copy Link:
  • SN Code:
  • Short URL: