ArC

ArC commented on The Ballad of Balangiga

i love the concept ang galing rin ng pagblend mo parang hinding halatang edit hahaha

Jun 2nd, 2012

Replies