AkoSiDaniel

DakilangTamad • www.facebook.com/akosidanielruiz | http://akosidaniel.deviantart.com/ | http://shadowness.com/AkoSiDaniel

Sunshine City, Perlas ng Silangan!

Ako ay isang Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.

I am a Filipino in mind, in word and deed.